فراز سرویس نفت و گاز

فراز سرویس نفت و گاز

معرفی استارت آپ Paalsco

آدرس وب سایت
www.Paalsco.ir
معرفی استارت آپ :

شرکت فرازسرویس نفت و گاز پالسکو (PALSCO) با درک اهمیت فرازآوری مصنوعی و ازدیاد برداشت از مخازن نفتی کشور در این مقطع زمانی، تاسیس و شروع به کار کرده است.

حوزه فعالیت :

ارائه سرویس های فنی و مهندسی نفت و گاز، انجام کلیه امور مربوط به عملیات فرازآوری، ازدیاد برداشت و انگیزش چاه، ساخت و تامین تجهیزات حوزه فرازآوری مصنوعی، بومی سازی فناوری های مربوطه، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی و هر نوع فعالیت های مجاز دیگر که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط بوده و یا در جهت اجرای آن ضرورت داشته و نافذ باشد.

دوره اینستاگرام

فرازآوری و ازدیاد برداشت: شامل مطالعات، شبیه سازی، انتخاب روش و عملیات نصب و بهره برداری. تیم مطالعاتی آمادگی لازم را برای طراحی روش های مختلف فرازآوری  (GAS LIFE , ESP, SPR and PCP ) و ازدیاد برداشت ( SMART WATER INGECTION و …) و همچنین، آنالیز و انتخاب هر کدام را دارد.

بومی سازی تکنولوژی: تیم ساخت با اولویت بندی تجهیزات ضروری حوزه فرازآوری و بهره گیری از نیروی انسانی نخبه در مرحله طراحی و ساخت این تجهیزات است.

شرکت فرازسرویس نفت و گاز PALSCO با تکیه بر دانش بومی و نیروی انسانی مستعد و هم-چنین، بهره گیری از تجربیات نیروی سابق، در تلاش است تا خدمات مربوط به حوزه بالادستی نفت را با توجه به اصول برداشت صیانتی و همسو با برنامه های توسعه ای کشور به سرانجام برساند و با بهره گیری از نیروی خلاق، فناوری های این حوزه را بومی سازی کند.

ویژگی های کلیدی استارت آپ

ویژگی شماره یک

توضیح ویژگی شماره یک برای این استارت آپ

ویژگی شماره دو

توضیح ویژگی شماره دو برای این استارت آپ

ویژگی شماره سه

توضیح ویژگی شماره سه برای این استارت آپ

ویژگی شماره چهار

توضیح ویژگی شماره چهار برای این استارت آپ

ویژگی شماره پنج

توضیح ویژگی شماره پنج برای این استارت آپ

ویژگی شماره شش

توضیح ویژگی شماره شش برای این استارت آپ