درباره ما

درباره ماه

شتابدهنده پیاکو با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، فعالیت خود را در شهریور ۱۳۹۹ آغاز نموده است. هدف این شتابدهنده، رشد اقتصادی و پر کردن خلأ استارتاپ های حوزه نفت و انرژی با حمایت از افراد و فارغ التحصیلان دانشگاهی خلاق در در این زمینه هاس.

وجود مراکز علمی قوی در کشور، نخبگان صنعت نفت، کارگاههای صنعتی فعال و بالقوه در کشور به عنوان بازوهای اساسی جهت برطرف نمودن نیازهای صنعت نفت الزامی میباشد. لذا رسالت اصلی این شتاب دهنده ایجاد ارتباط منطقی بین این بازوها در جهت ایجاد استارت آپ هایی است که با وجود سرمایه های ثابت در داخل و سرمایه گذاری سهامدارن، ریسک ایجاد استارت آپ ها را کاهش دهد و در جهت رفع نیازها گامی مؤثر بردارد. هدف نهایی شتابدهنده تخصصی نفت و انرژی پیاکو، تشکیل و حمایت از تیم های فناور در حوزه مذکور است.

حوزه فعالیت ما: حوزه های نیاز نفت وانرژی، شناسایی ظرفیت های سرمایه ثابت مرتبط، توسعه تیم های فناوری و استارت آپ، بازوی صنعت انرژی برای تکمیل زنجیره ارزش، شبکه سازی با نخبگان و حامیان صنعت انرژی می باشد.

ما دقیقا چه میکنیم ؟

پیاکو به حمایت و ارائه خدمات به استارت های حوزه نفت و انرژی در مسیر دستیابی به محصول و حل نیاز های فناورانه سازمان ها و شرکت های حوزه انرژی می پردازد. در مرحله نخست برای نیاز های فناوری سازمان ها و شرکت های حوزه نفت و انرژی ایده ارائه می گردد. مرحله دوم پس از ایده پردازی به تیم سازی جهت ساخت محصول وخدمات حوزه نفت و انرژی پرداخته می شود. مرحله سوم برگزاری استارتاپ ویکند ویژه کسب و کار های نوپا و تیم های خروجی از بوت کمپ می باشد و آخرین مرحله مناظره و نبرد فناورانه و نوآوری بین تیم های استارتاپی می باشد

ویدئوی معرفی مجموعه

پخش ویدیو

چالش های رو به روی ما چیست؟

تعامل و پیوند سازی بین صنعتگران حوزه نفت و انرژی، نخبگان علمی، استارتاپ ها و بخش های  مختلف اکوسیستم از فعالیت اصلی پیاکو می باشد. در همین راستا رفع نیازهای فناورانه، توسعه کسب وکارهای نوپا، ارتقـای اسـتانداردها، ارزیابی سطح فناوری و انتقال تکنولوژی به عنوان چالشهای اول حوزه نفت و انرژی مطرح می شود.

چالش دوم مربوط به مسائل توانمند سازی و مهارت افزایی تیم های نوآورانه و پروژه محور جهت رفع نیازهای صنعت نفت و انرژی است. در  همین راستا عدم بکارگیری تکنولوژی های جدید از جمله هوشمند سازی، اینترنت اشیا و دیتا کاوی داده های مرتبط با صنعت و انرژی می باشد. همچنین فناوری، تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی نمونه اولیه و مدیریت پروژه از چالشهای توسعه صنعت نفت و انرژی است. بر این اساس، بعد از گذشت چندین سال از اکتشاف و تولید نفت در ایران همچنان در برخی زمینه های فناورانه و نوآورانه وابسته به شرکتهای خارجی می باشد و این چالش زمینه تشکیل انتقال تجربه و بومی سازی فناوری و نوآوری توسط استارتاپ ها را نوید می دهد. پیاکو در این چالش به توانمندسازی و مهارت افزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت انتقال تجربه و بومی سازی فناوری های نوین کمک می کند.  

بخش های مهم پیاکو

کارخانه و فضای آزمایشگاهی

شامل فضاهای آزمایشگاهی جهت ایده پردازی های گوناگون  که  ایده با کمترین خطا به مرحله اجرا برسد

سرمایه گزاران

سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای ساخت نمونه اولیه محصول جهت ورود با استارتاپ ویکند پیاکو.

دوره اینستاگرام

 آموزش

 ارتباط با مدیران ارشد صنعت نفت و انرژی، همچنین تعامل و بهره گیره از تخصص آنها جهت ایده پردازی و رشد یک ایده.