0%

استارت آپ چهارم
  • 150,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • تاریخ منقضی شده است

0%

استارت آپ سوم
  • 150,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • تاریخ منقضی شده است

0%

استارت آپ دوم
  • 150,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • تاریخ منقضی شده است

0%

استارت آپ اول
  • 150,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • تاریخ منقضی شده است